Švejk Central Home Page

weblog

Send us an e-mail!


back to »Contents

 

page


 

 

Hašek's Good Soldier Švejk as a Picaresque Novel   263

4 Wilfried van der Will, Pikaro heute (Stuttgart, 1967), pp. 41-43.

5 J. P. Stem, "On the Integrity of the Good Solder Schweik," Forum for Modern Language Studies, 2, No. 1 (St. Andrews, Scotland, 1966), 14.

6 Cecil Parrott, Jaroslav Hašek: A Study of "Švejk" and the Short Stories (Cambridge,

1982), pp. 147-48.

7 My approach to the notion of picaresque largely parallels that of Ulrich Wicks in his article "The Nature of Picaresque Narrative: A Modal Approach," PMLA, 89, No. 2

(1974), 240-49.

8 Indeed, several critics have mentioned Grimmelshausen's novel as a prototype for Švejk; in addition to the works by Pytlík and Streller already cited, see also Peter Petro, "Hašek, Voinovich, and the Tradition of Anti-Militarist Satire," Canadian Slavonic Papers, 22, No. 1 (1980), 117.

9 Stuart Miller, The Picaresque Novel (Cleveland, 1967).

10 Jaroslav Hašek, The Good Soldier Schweik, trans. Paul Selver (New York, 1963), p. 25. Wherever possible, I have quoted from Selver's 1930 translation rather than the recent translation by Cecil Parrott. Parrott's translation commendably includes the unfinished fourth book of Hašek's manuscript and restores the passages left out by Selver due to obscenities, but in spite of this Selver's version seems to me livelier and more readable. " 'Tak už tam je na pravdě boží, dej mu pánbůh věčnou slávu. Ani se nedočkal, až bude císařem. Když já jsem sloužil na vojně, tak jeden generál spadl s koně a zabil se docela klidně. Chtěli mu pomoct zas na koně", vysadit ho a divilis se, že je úplně mrtvej. A měl taky avancírovat na feldmaršálka.'"

11 Schweik, p. 28. " 'Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt? To ho málo znáte. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku.'"

12 Ulrich Wicks refers to the "Sisyphus Rhythm" characteristic of picaresque narrative (P. 243).

13 Schweik, pp. 44-45. "Když později Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení: 'Vopravdu nevím, proč se ti blázni zloběji, když je tam drží. Člověk tarn může lézt nahej po podlaze, vejt jako šakal, zuřit a kousat. Jestli by to človek udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prachvobyčejnýmu. Je tam taková svoboda, vo kerej se ani socialistům nikdy nezdálo... Jak řikám, moc pěkný to tarn bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života.'"

14 Claudio Guillén, "Toward a Definition of the Picaresque," Literature as System:

Essays Toward the Theory of Literary History (Princeton, 1971), pp. 71-106.

15 Miller, p. 131.

16 Ibid., pp. 98-99.

17 Guillén, p. 81.

18 Stem, p. 20.

19 Ibid., p. 18.

20 See Gunther Schalich, "Zur eindimensionalen Charakterisierung bei Jaroslav Hašek," Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 215, No. 1 (1978),

122-28.

21 Rene Weliek, Essays on Czech Literature (The Hague, 1963), p. 41.

22 Frynta, pp. 87ff.

23 For further information on Hašek's life, see Cecil Parrott's recent biography The Bad Bohemian: The Life of Jaroslav Hašek Creator of the Good Soldier Švejk (London, 1978).

24 Jaroslav Dresler, "Die Abenteuer des braven Soldaten Hašek," Osteuropa, 12 (1962), 303, 306.

25 Laszlo Dobossy, "Beitrag zur Geschichte der tschechisch-ungarisehen literarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert," Studio Slavica, 9 (1963), 272-82.

 

 


page

 

back to »Contents


Švejk Central Home Page

weblog

Send us an e-mail!

Google


   Search SvejkCentral.com          Search WWW